CIRCULAR ZAKELIJK

De Nederlandse regering publiceerde in 2016 het programma Nederland Circulair in 2050. Hiermee wil de regering een circulaire economie voor Nederland realiseren. Wij zijn sinds 2019 de specialistische leverancier en partner in duurzame circulaire verzend- en verpakkingsmaterialen in de integrale logistieke keten van de internationale bloemen en plantensector.

Wij bieden een totale service. Zo is het mogelijk om de verpakkingsmaterialen te voorzien van een bedrijfslogo. Met deze totale service kun je de maatschappelijke doelstelling van je organisatie behalen en draag je als organisatie bij aan de realisatie van een Circulaire Economie. Daarnaast kan er met de circulaire materialen extra verkoop naar de consument toe gestimuleerd worden.

Wil je meer informatie over hoe jij als organisatie met onze producten kan helpen aan de realisatie van een circulaire economie? Neem contact met ons op!

 

Circular zakelijk


 

MISSIE

Vanaf 2019 introduceren wij Duurzame oplossingen als innovatieve standaard in de integrale logistieke keten van de internationale bloemen,- en plantensector binnen onze visie van een Circulaire Economie. Hierbij stimuleren wij hergebruik binnen een gesloten kringloop waarbij producten veelvuldig worden ingezameld, hergebruikt en via moderne upcycling technieken continu worden gerecycled. Lees verder »


 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen aandacht voor mensen (people), natuur en milieu (planet) en de continuïteit van het bedrijf (profit), ofwel de 3 p’s. Lees verder »


 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Het kabinet publiceerde op 14 september 2016 het programma Nederland Circulair in 2050. Met dit programma wil de regering een circulaire economie realiseren. In een circulaire economie worden grondstoffen langer en hoogwaardiger in de keten gehouden in plaats van afgedankt na (eenmalig) gebruik. Economisch behoud van waarde én de creatie van nieuwe waarde staan centraal. De vuistregel is: minder gebruik van grondstoffen en materialen betekent een geringere milieudruk in de productketen. Om te komen tot een circulair systeem kan een prioriteitsvolgorde van acties in acht worden genomen. Lees verder »


 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO betekent het continu maken van afwegingen tussen People, Planet en Profit. Een uniforme of beste aanpak ontbreekt. Iedere organisatie heeft een eigen MVO-profiel. Voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie spelen een rol. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. MVO kent zeven kernthema’s. Lees verder »

mvo

 

BERICHTEN